dinsdag, 22. januari 2008 - 1:58

Burgemeesters-kandidaten roepen op tot stemmen

Eindhoven

De burgemeesterskandidaten Verbeek en Van Gijzel roepen de Eindhovense burgers op om woensdag de gang naar de stembus te maken. Ook de SP, D66 en GroenLinksfracties roepen de ruim 168.000 kiesgerechtigden nadrukkelijk op te gaan stemmen. Volgens een laatste onderzoek denken bijna de helft van alle kiesgerechtigde Eindhovenaren te gaan stemmen.

Verder zijn er twee partijen, SP en het Ouderenappèl Eindhoven (OAE) die vinden dat bij een opkomstpercentage van 25 procent de keuze van de Eindhovenaren moet worden overgenomen door de gemeenteraad die uiteindelijk de keuze voor de voordracht maakt. GroenLinks laat weten daar over te twijfelen maar zich wel kan vinden in de bevindingen van de twee partijen in tegenstelling tot een raadsmeerderheid.

Het overgrote deel van de fracties stelt verder dat bij voldoende opkomst van het referendum de uitslag zeker zal worden meegewogen. De zwaarte daarvan zal uiteindelijk afhangen van de aantallen stemmen voor een kandidaat. Indien er een groot verschil tussen beide zal zitten zal de afweging van het referendum zwaarder wegen, dan wanneer ze in elkaars wiel zitten.

Verbeek lijkt vanuit de raad de meeste steun te krijgen terwijl uit diverse peilingen is gebleken dat het Eindhovense volk liever van Gijzel kiest. Leen Verbeek laat zich daar niet over uit. Hij ziet liever uit naar de werkelijke uitslag van het referendum woensdag. En als die niet de benodigde 30 procent haalt, kiest de raad zonder de keuze van het publiek.

Van Gijzel heeft een zelfde mening en kijkt uit naar de uitslag van woensdag. Van Gijzel heeft 40 procent mee in de peiling die het Eindhovens Dagblad onlangs door onderzoeksbureau Synovate / Interview NSS liet uitvoeren, tegen 17 procent voor Verbeek. "Als dit de uitslag wordt, is dat natuurlijk fantastisch, maar de echte peiling is pas woensdag", stelt Van Gijzel in de krant.
Provincie:
Tag(s):