donderdag, 8. mei 2008 - 20:53

Burgemeesters post Tynaarlo geliefd

Tynaarlo

Zevenendertig belangstellenden, achtentwintig mannen en negen vrouwen, hebben gesolliciteerd op de burgemeestersvacature van de gemeente Tynaarlo. De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen dinsdag 29 april. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Jan Rijpstra per 15 mei wegens verhuizing naar het buitenland.

In leeftijd variëren de sollicitanten van 34 tot 61 jaar. Zeventien zijn lid van de VVD, acht van de PvdA, zes van het CDA, drie van GroenLinks en één van de ChristenUnie. Twee sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij. Van de sollicitanten komen vijftien uit het openbaar bestuur. Twaalf komen uit het bedrijfsleven, zeven uit een ambtelijke organisatie en drie uit het onderwijs. De meesten van hen zijn naast hun reguliere baan in het openbaar bestuur actief.

Commissaris Relus ter Beek voert binnenkort gesprekken met kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Tynaarlo is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad in de vergadering van 30 juni 2008 de voordracht overneemt, wordt de naam van de eerste kandidaat op de voordracht openbaar gemaakt. Op 3 juli gaat de voordracht samen met het advies van de commissaris van de Koningin naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon tot benoeming zal overgaan.
Provincie:
Tag(s):