vrijdag, 23. mei 2008 - 22:12

Burgerinitiatief tegen megastallen succesvol

Grubbenvorst

Het burgerinitiatief over mega varkens- en kippenstallen in Limburg slaat enorm aan. Na de start op 9 mei hebben nu al bijna 2000 mensen een handtekening gezet onder het burgerinitiatief. Het motto van dat burgerinitiatief: zeg “JA� tegen boerenlandbouw, zeg “NEE� tegen megabedrijven.

Op 9 mei werd het startschot gegeven voor het tweede burgerinitiatief dat ooit in Limburg is gehouden. Met een burgerinitiatief kunnen 1500 Limburgse kiesgerechtigden een onderwerp plaatsen op de agenda van Provinciale Staten van Limburg. Dit burgerinitiatief probeert een dam op te werpen tegen de komst van mega varkens- en kippenbedrijven. Zo komt er nabij Grubbenvorst het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf, met haar 35.000 varkens, 1,3 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie de grootste in haar soort in Nederland.

Op 11 mei werden bijna 1500 handtekeningen opgehaald. Daarmee was de eerste drempel genomen. Er zijn voldoende handtekeningen om een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen. Dat voorstel houdt in dat de veeteeltbedrijven moet voldoen aan een aantal voorwaar-den, die er kort samengevat op neer komen, dat er een plafond gesteld wordt aan de grootte van het bedrijf, de voedselproductie gericht wordt op de omringende Europese landen, er geen grootschalige agro-industriële bedrijven komen op het platteland, dat de gemeentelijke over-heid voorafgaande aan het opstellen van inrichtingseisen voor een LOG onderzoek doet naar de milieu- en gezondheidseffecten van de vestiging van bedrijven en tenslotte dienen de be-drijven die zich in het LOG vestigen, grondgebonden bedrijven te zijn.

Om aan Provinciale Staten duidelijk te maken dat – met name in Noord- en Midden-Limburg - de belasting van de omgeving met dit soort bedrijven te groot wordt, is het van belang om veel handtekeningen aan te kunnen bieden. Vandaar ook dat Behoud de Parel – de initiatief-nemer – doorgaat met haar acties om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. Dat doet ze overigens niet alleen, want steeds meer individuele burgers en organisaties melden zich bij Behoud de Parel, om met de handtekeningenlijsten aan de gang te gaan.
Provincie:
Tag(s):