zaterdag, 8. november 2008 - 12:23

Burgernet Ede van start

Ede

Burgernet in de gemeente Ede in vrijdag van start gegaan. Burgers die zich hebben opgegeven voor Burgernet, worden ingeschakeld om uit te kijken naar personen of voertuigen naar aanleiding van incidenten. Niet dat Burgernetters op zoektocht moeten; het gaat er alleen om dat ze de ogen goed de kost geven.

In het geval ze iets zien, dan kunnen ze naar een speciaal telefoonnummer bellen waarna de meldkamer van de politie actie kan ondernemen.

Tot nog toe hebben zich 4500 mensen gemeld die in de gemeente Ede wonen of werken. Deze wonen verspreid over de verschillende dorpen en de stad Ede zelf. Hoewel de doelstelling van 4000 Burgernetters ruim is gehaald, gaat de werving gewoon door. Hoe meer Burgernetters, hoe dichter het netwerk en hoe groter de kans op succes. Voor de 5000e Burgernetter staat overigens een leuke verrassing te wachten (over de inhoud zal vooraf niets bekend worden gemaakt). Doelstelling is om de groep Burgernetters zo representatief mogelijk te laten zijn; bekeken zal worden of speciale acties nodig zijn.

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt alleen op basis van een goed signalement.

Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kunnen burgers direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind. De slogan van Burgernet is niet voor niets: horen, zien, bellen.

De pilot in onder meer Ede betekent dat er in ‘Burgernetwaardige’ zaken volgens een andere manier en met nieuwe informatietechnologie gewerkt wordt. De proefneming kan gepaard gaan met zogenaamde kinderziektes; de verwachting is dat er ongetwijfeld iets niet helemaal volgens het boekje verloopt. Het doel is echter deze mankementen zo snel mogelijk op te sporen en op te lossen.

Ede is één van de negen gemeenten waar Burgernet als pilot wordt ingevoerd. De andere gemeenten zijn Gouda (politieregio Hollands-Midden), Delft (politieregio Haaglanden), Dantumadeel, Leeuwarden (politieregio Friesland), Maarssen, Breukelen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). In totaal hebben in de gemeenten ongeveer 17.000 burgers zich aangemeld.

In Nieuwegein loopt er al sinds 2004 een proef met Burgernet. Gezien het succes wordt de proef nu uitgebreid. Na evaluatie van de proef is het de bedoeling Burgernet stapsgewijs overal in het land in te voeren.

Het systeem zoals tijdens het experiment in Nieuwegein is gebruikt, is de afgelopen periode nog verder uitgebreid en verbeterd door de fabrikant Logica. Zo kunnen deelnemers nu niet alleen spraakberichten krijgen, maar ook sms. Aanvullende informatie over de zoektocht kan ook per e-mail verstuurd worden. Ook is het systeem al gereed voor toekomstig gebruik door bijvoorbeeld de brandweer en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
Provincie:
Tag(s):