donderdag, 9. oktober 2008 - 18:07

Burgmeesters geven gastles tijdens Dag van Respect

Zeeland

In onze samenleving wordt op alle fronten een houding van gebrek aan respect waargenomen. Ook jongeren kunnen zich weinig verplaatsen in andermans mening, religie, cultuur en identiteit. Gebrek aan kennis over elkaars achtergrond speelt hierbij een grote rol. De Dag van Respect vraagt daarom op 13 november aandacht voor respectvol gedrag en een respectvolle houding voor elkaar en de aarde. Niet alleen op die ene dag maar elke dag!

De Stichting Dag van Respect wil bij jongeren het vermogen ontwikkelen om met een respectvolle houding in het leven te staan. Een samenleving waarin iedereen openstaat voor de wereld om zich heen. Waarin mensen elkaar en hun omgeving respecteren. Voor het derde jaar heeft de Stichting een lespakket samengesteld voor het basisonderwijs. Dit wordt voorafgaand aan 13 november door 100.000 leerlingen op 2.000 scholen gevolgd.

Op de Dag van Respect zijn ook dit jaar weer honderden betrokken Nederlanders (BN’rs) uitgenodigd om hun persoonlijke verhaal over respect te vertellen. Sporters en artiesten, ministers en burgemeesters, wijkagenten en brandweermannen.

’s Middags zijn er door het hele land respectactiviteiten zoals een groot respect debat met 1.500 kinderen in Rotterdam, rondleidingen bij een twintigtal natuur & milieu organisaties etc.

Ook in Zeeland wordt volop aandacht besteed aan respect op 13 november. Verschillende BN’rs geven ‘s ochtend tussen 10.00 en 11.00 uur een gastles over respect in de groepen 7 & 8 van Zeeuwse basisscholen.

Stichting Dag van Respect is een initiatief van rabbijn Awraham Soetendorp en ir. Jack van Praag. De rabbijn heeft in zijn loopbaan ervaren dat juist kinderen zich graag inzetten voor een betere wereld. Daarom startte hij in 2006 een project waarin kinderen zelf actief met respect bezig zijn. Stichting Dag van Respect werd opgericht. Deze stichting stimuleert inmiddels het hele jaar door respect in de maatschappij.
Provincie:
Tag(s):