dinsdag, 3. juni 2008 - 8:45

Bushaltes in gemeente Epe aangepast

Epe

Ter voorbereiding op de Veluwelijn die in december 2010 zal gaan rijden, moet de gemeente Epe haar bushaltes aanpassen. De Veluwelijn, een initiatief van de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten Apeldoorn, Epe, Heerde, Hattem en Zwolle en de provincie Overijssel, is een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding met een 10 minuten dienst in de spits tussen Apeldoorn en Zwolle (huidige lijn 90).

Doel van de Veluwelijn is meer comfort voor de reiziger. De bussen van de Veluwelijn zijn harmonica bussen van 18 meter lang. Dit vraagt een aanpassing van de haltes in de gemeente. De haltes worden niet alleen langer maar worden ook verhoogd zodat dat de instap van de bus op gelijke hoogte ligt met de halte.

De werkzaamheden aan de haltes worden in twee fases uitgevoerd. In fase 1 (2009) worden de haltes waarbij geen grondaankoop of bestemmingsplan gewijzigd hoeft te worden aangepast en uitgevoerd conform de opbouw die gewenst is voor de Veluwelijn.

In fase 2 (gereed voor december 2010) moeten de werkzaamheden aan de haltes plaatsvinden waarbij bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd en eventueel grondaankopen nodig zijn. Dit betreft een tweetal haltes in Epe, halte centrum Vaassen en halte Emst Hezeplein.

De gemeente onderzoekt of het haalbaar is halte Haverkamp in Epe te laten vervallen en twee nieuwe haltes te realiseren. Een nieuwe halte bij de nieuwe wijk Klaarbeek en een nieuwe halte bij de splitsing Hoofdstraat/Korte Kuipersweg. Voor deze halte moet de gemeente onderzoeken of de halte op gemeentelijke grond te realiseren is. Ook voor de halte aan de Hoofdstraat richting Zwolle onderzoekt de gemeente hoe de halte aan te passen aan de voorwaarden van de Veluwelijn. Lastig punt bij deze halte zijn de aanwezige inritten waardoor verlenging van de halte waarschijnlijk niet mogelijk is. Overwogen is de halte te verplaatsen richting Wildforstlaan, inmiddels is gebleken dat dit geen optie is.

De halte Vaassen centrum komt waarschijnlijk nabij de huidige lokatie. In verband met de inritten ter plaatse is het niet zondermeer mogelijk het perron te vergroten. De gemeente denkt er over de halte te verplaatsen naar de Deventerstraat.

De gemeente streeft er naar de halte Hezeplein in Emst op de huidige locatie aan te passen. Om inritten en parkeerplaatsen aan de Hoofdweg niet te hinderen, zou de bus dan op de weg zelf moeten stoppen in plaats van naast de weg zoals dat nu ook gebeurt.

De gemeente onderzoekt nog hoe de aanpassing van de haltes in fase twee het beste te realiseren is.

Voor de voorbereidingen van fase 1 en 2 is in 2008 een voorbereidingskrediet nodig van €131.000,-. Het college heeft de raad gevraagd dit bedrag ter beschikking te stellen. Op 26 juni neemt de raad hierover een besluit.
Provincie:
Tag(s):