donderdag, 5. juni 2008 - 12:08

Bushaltes toegankelijk gemaakt voor rolstoelers

Zwolle

Zwolle gaat de komende jaren een groot deel van de bushaltes aanpassen voor mensen met een functiebeperking. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het ophogen van de haltes van 12 naar 18 cm zodat mensen in een rolstoel zelfstandig de bus in kun rijden. In 2010 moeten 190 van de 290 haltes aangepast zijn. Dit heeft de gemeente laten weten.

’Iedereen doet mee’
Zwolle gaat hiermee veel verder dan wettelijk verplicht is. De Wet Gelijke Behandeling en het daaruit voortvloeiende convenant verplichten Zwolle tot het aanpassen van 101 haltes.

Verantwoordelijk wethouder Janco Cnossen: 'Wij gaan hier graag een stap verder. Wij realiseren ons hoe belangrijk het voor mensen met een functiebeperking is dat zij zelfstandig op pad kunnen. Hiermee geeft Zwolle inhoud aan het credo 'iedereen doet mee'.

Welke bushaltes
Zwolle heeft samen met gehandicaptenorganisaties, ouderenorganisaties, Rover en Connexxion overlegd welke bushaltes prioriteit krijgen. Dat zijn de haltes bij voorzieningen die veel door de doelgroep worden gebruikt, zoals haltes bij het station, de ziekenhuizen, woonzorg-zones en winkelgebieden.

Daarnaast worden de haltes van lijn 1 en van de streekbussen vanuit het oosten en vanuit het westen, zoals de Veluwelijn, aangepast. Van de lijnen 2 en 4 worden de meeste haltes aangepakt. Een uitzondering wordt gemaakt voor een aantal haltes op deze lijn die relatief kostbaar zijn om aan te passen.

Toegankelijkheid
Het afgelopen decennium is er al veel gedaan om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking. Zo rijden er in Zwolle alleen nog maar lagevloerbussen. Bij reconstructies en bij aanleg van nieuwe bushaltes wordt voldaan aan de nieuwe eisen. Zo heeft Zwolle nu al 50 bushaltes die voor iedereen toegankelijk zijn.

Kosten
De aanpassing van de bushaltes kost in totaal een kleine 2,5 miljoen euro. Hiervoor kan de gemeente Zwolle ruim 1,6 miljoen euro subsidie krijgen. In het kader van de Perspectiefnota zal over het laatste deel van de financiering worden besloten. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de Commissie Werk op 9 juni 2008.
Provincie:
Tag(s):