maandag, 10. november 2008 - 13:52

Bussemaker wil meer mantelzorgers belonen

Den Haag

Het mantelzorgcompliment, een bedrag dat mantelzorgers kunnen ontvangen als blijk van waardering voor hun werk, wordt in 2009 makkelijker verstrekt. Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandag 10 november op de Dag van de Mantelzorg bekendgemaakt.

Om voor het mantelzorgcompliment, een extraatje van maximaal 250 euro, in aanmerking te komen, moesten mensen in 2008 kunnen aantonen dat ze langdurig zorgen voor iemand én dat deze zorg anders door professionals zou moeten worden verleend. Dit jaar maakten 50.000 mantelzorgers gebruik van de regeling; in totaal telt ons land 2,6 miljoen mantelzorgers.

Meer mensen
Om ervoor te zorgen dat meer mensen het mantelzorgcompliment kunnen krijgen, past Bussemaker de regeling in 2009 op een aantal punten aan. Het CIZ hoeft niet meer bij de indicatiestelling de inzet van mantelzorgers vast te stellen.

Bij zorgvragers die een AWBZ-indicatie hebben, wordt voortaan verondersteld dat mantelzorg aanwezig is; de mantelzorger hoeft dat niet meer te bewijzen. Voor het mantelzorgcompliment is elk jaar € 65 miljoen beschikbaar. De Sociale Verzekeringsbank regelt de uitkering.

Gemeenten
Bussemaker roept gemeenten op om te investeren in mantelzorg. Ze gaat erop toezien dat gemeenten in hun plannen een aantal basisfuncties voor mantelzorgondersteuning opnemen.

Mantelzorgtop
Maandagmiddag houdt de staatssecretaris een toespraak tijdens de Mantelzorgtop in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Mezzo, de belangenvereniging voor mantelzorgers.
Provincie:
Tag(s):