woensdag, 14. mei 2008 - 22:50

B&W neemt ‘go’-besluit station Europapark

Groningen

Het college stelt de raad voor om nu definitief ‘ja’ te zeggen tegen de bouw van het station Europapark. Dat betekent dat het nieuwe station dan in de loop van 2011 klaar kan zijn, tegelijkertijd met de oplevering van de nieuwe rijkskantoren aan de Kempkensberg.

Het ontwerp voor het nieuwe station en het gebied eromheen is klaar. Er wordt door het college ingezet op maximale financiering door middel van subsidies. Deze zijn echter nog niet volledig binnen, waardoor nu eerst geput moet worden uit een speciale risicobuffer die is ingesteld voor sleutelprojecten. B&W vraagt de raad ondertussen ook om een noodzakelijk krediet van € 2,2 miljoen voor de lopende voorbereidingskosten. Het bestemmingsplan voor het station gaat medio augustus de inspraak in.

Tegelijkertijd met het ‘go’-besluit voor het station vraagt het college de raad om toestemming om het Helperpark verder te ontwikkelen. Daarbij wordt toegewerkt naar een groen gebied direct langs het Winschoterdiep. In de rest van dit gebied rond de Mediacentrale komen kantoren en woningen.
Provincie:
Tag(s):