woensdag, 19. maart 2008 - 16:08

Camera's stadshart Almere op 1 april operationeel

Almere

In het Stadshart van Almere zijn vanaf 1 april de eerste 45 camera’s operationeel. De masten voor de camera’s worden deze week geplaatst. In de week van 24 maart worden de 45 camera’s opgehangen. In totaal komen er in alle doorgaande winkelstraten, de uitgaansgebieden en de omgeving van het station 90 camera’s te hangen. Dit heeft de gemeente Almere woensdag laten weten.

Almere heeft zich ten doel gesteld om de leefbaarheid en veiligheid in Almere, en in het bijzonder in het Stadshart, te bevorderen. De gemeente, politie, publiek en ondernemers hebben er veel belang bij dat de leefbaarheid en veiligheid in de stad optimaal is.

Het cameratoezicht is ter ondersteuning van het menselijk toezicht en ter verbetering van de handhaving, niet ter vervanging. Het heeft een preventieve werking en een positief effect op het veiligheidsgevoel van de gebruikers van het gebied.

Gebruik van beelden
De camera’s zijn in eerste instantie bedoeld voor het bewaken van de openbare orde en veiligheid. De politie kan de opgenomen beelden achteraf ook gebruiken als bewijsmateriaal voor opsporingsdoeleinden.

De camera’s worden ook ingezet voor het beheer van het Stadshart: er is makkelijk te zien waar een paal scheef hangt en of waar afval zich verzamelt. Gedachte hierachter is dat een omgeving die schoon en heel is, minder overlast zal geven en minder uitnodigt tot crimineel gedrag. De beelden worden maximaal zeven dagen opgeslagen en daarna automatisch vernietigd.

De andere 45 camera’s worden rond 16 april opgehangen. Gemeente en politie evalueren jaarlijks. Na vijf jaar moet blijken in hoeverre cameratoezicht een bijdrage levert aan de veiligheid op straat.
Provincie:
Tag(s):