dinsdag, 13. mei 2008 - 22:08

Cameratoezicht bedrijventerreinen

Almere

Het college van burgemeester en wethouders staat positief ten opzichte van het project van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) om zestig camera’s te plaatsten bij de invalswegen van de grotere bedrijventerreinen.

Gestart wordt op het bedrijventerrein Gooisekant/Gooisepoort met als streefdatum september 2008. In 2009 staan de terreinen de Steiger, de Vaart 1, 2 en 3 op de rol. Tot slot volgen de overige grotere bedrijventerreinen zoals Markerkant, Randstad en Hollandsekant.

Ondanks surveillance en andere veiligheidsmaatregelen is er een stijging van het aantal bedrijfsinbraken met 15% in de afgelopen twee jaar. SBBA wil daarom met cameratoezicht, in combinatie met surveillancediensten, effectiever en uitgebreider toezicht houden op de bedrijventerreinen.
De politie heeft de operationele regie op het cameratoezicht. SBBA en politie Flevoland sluiten een protocol over het privacyreglement, bewaartermijnen, beeldregistratie en eisen aan de toezichtruimte aan de Gooisekant.

De camera’s worden geplaatst voor een periode van vijf jaar. SBBA financiert het project geheel zelfstandig; voor de gemeente zijn er geen financiële consequenties aan verbonden.

De raad wordt over het cameratoezicht op de bedrijventerreinen geconsulteerd en binnnenkort besproken op de Politieke Markt.
Provincie:
Tag(s):