vrijdag, 11. juli 2008 - 1:21

Campagne tegen fietsdiefstal

Zeeuws-Vlaanderen

Jaarlijks worden er in Zeeuws-Vlaanderen meer dan 4000 fietsen gestolen. Slechts een fractie hiervan kan worden geregistreerd bij de politie.Veel burgers nemen - ten onrechte- niet de moeite om hun gestolen rijwiel aan te geven bij de politie. Aldus VVD Zeeuws-Vlaanderen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat aanzienlijk meer Nederlanders van dit misdrijf aangifte doen: op de ruim 750.000 fietsdiefstallen in 2006 is slechts in 120.000 gevallen aangifte bij de politie gedaan. Om deze trend te keren roepen de VVD-gemeenteraadsleden in de drie Zeeuwsvlaamse gemeenten hun colleges van B&W op de VNG-campagne tegen fietsdiefstallen actief onder de aandacht te brengen van hun burgers. Den Haag geeft intussen aan dat in 2010 het aantal fietsdiefstallen met 100.000 moet zijn verminderd ten opzichte van 2006

Wekelijks worden er in Nederland meer dan 1.000 gestolen fietsen teruggevonden, zonder dat de eigenaar zich meldt. Doet iemand na diefstal wel aangifte -met vermelding van framenummer en merk of chipnummer- dan krijgt de eigenaar de opgespoorde fiets, dankzij een nieuwe landelijke fietsdiefstalregister, weer terug.

De VNG, de ANWB, de fietsenbranche, de Fietsersbond, de politie, het Openbaar Ministerie, verzekeraars, RDW en enkele andere organisaties bundelen via een convenant de krachten om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. De VVD wijst erop dat dit streven in Zeeuws-Vlaanderen een succes kan worden als de lokale overheid -in nauw overleg met o.a. politie en de fietsenbranche in onze regio- deze campagne actief steunt.

Om het makkelijk te maken om framenummer en merk of chipnummer te noteren en te bewaren, kan iedereen op www.fietsdiefstal.nl zijn persoonlijke fietspaspoort invullen. Op die manier zijn die gegevens altijd bij de hand om aangifte te doen na diefstal. Sinds begin dit jaar is er een landelijke fietsenregister in gebruik. Dat wordt bijgehouden door de RDW. In het register staan al alle nieuw-verkochte fietsen sinds januari 2006.
Alle politiekorpsen hebben een automatische koppeling met het register. Zo prijkt de aangifte van een gestolen fiets vanzelf in het register. Daardoor kan iedereen die een tweedehands fiets koopt, in het register nagaan of het geen gestolen fiets is. Ook kunnen hiermee teruggevonden fietsen bij de eigenaar terugbezorgd worden.
Provincie:
Tag(s):