dinsdag, 29. januari 2008 - 13:36

Campagne tegen illegale vervuilde grond-transporten van start

Maastricht

Vandaag start Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) in opdracht van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) een campagne tegen illegale transporten van vervuilde grond en het werken met gevaarlijk materiaal in onder meer Zuid-Limburg. Deze campagne sluit aan op een initiatief van het Interregionaal Milieuteam van de politie Amsterdam-Amstelland / Gooi- en Vechtstreek uit april 2007.

De positieve resultaten van de vorige campagne waren aanleiding om een vervolgcampagne in meerdere regio’s op te zetten. Het aantal anonieme meldingen over milieudelicten steeg gedurende de campagneperiode significant. In totaal kwamen er in 2007 155 meldingen bij M. binnen over milieudelicten. Tot nu toe is bekend dat bij 73 meldingen een vervolgactie is ingesteld.

Onder het motto ‘Moet jij illegale rotzooi vervoeren?’ worden chauffeurs (maar ook andere betrokkenen) gewezen op het gezondheidsrisico van dergelijke transporten en gestimuleerd om informatie hierover te melden bij de politie of anoniem via M. 0800-7000. De ladingen kunnen bijvoorbeeld asbest, zware metalen of chemicaliën als benzeen bevatten die – zonder de juiste voorzorgsmaatregelen - zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Juist bij illegale transporten blijven deze voorzorgsmaatregelen achterwege. Betrokkenen lopen daardoor gezondheidsrisico’s op en kunnen op termijn ziek worden.

Gedurende twee actieweken, van 29 januari tot en met 10 februari, worden chauffeurs via een megaboard op twee plekken langs de A2 bij Utrecht en Maastricht-Aachen Airport met de campagneboodschap geconfronteerd. Daarnaast worden in de regio’s die aan deze actie deelnemen promotieteams ingezet om flyers te verspreiden op plekken waar veel chauffeurs komen (truckstops, benzinestations etc.).

De aanpak van illegale grondtransporten is één van de door het LOM vastgestelde landelijke prioriteiten voor wat betreft milieucriminaliteit. Het initiatief voor de vervolgcampagne komt van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM). Dit samenwerkingsverband tussen de milieuhandhavende overheden stelt de landelijke prioriteiten vast en staat een ketengerichte aanpak voor waarbij de instrumenten strafrecht en bestuursrecht kunnen worden ingezet.
Provincie:
Tag(s):