maandag, 26. mei 2008 - 9:11

Canonkaravaan doet Zeeland aan op 4 juni in Goes

Goes

Hoe is het gesteld met het historisch besef van de jeugd? Heeft zij feitenkennis van de vaderlandse geschiedenis? De invoering van de nationale historische Canon in het onderwijs moet hierin een belangrijke rol gaan spelen.

De Canon zal dan ook gedurende 2008 landelijk uitvoerig onder de aandacht van de leerkrachten worden gebracht en trekt langs alle provincies en de vier grote steden van Nederland. In Zeeland vindt het karavaanevenement op woensdag 4 juni plaats, samen met de Zeeuwse Onderwijsdag Cultuureducatie in theater de Mythe te Goes.

Minister Plasterk heeft aangekondigd dat de nationale Canon vanaf schooljaar 2009-2010 wordt opgenomen in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs. Alle leerlingen van 8 t/m 14 jaar worden vertrouwd gemaakt met de vijftig ‘vensters’ van de Canon. De vensters tonen hoe Nederland is gevormd tot het land waarin we nu leven. Ze geven de belangrijkste feiten en gebeurtenissen van de vaderlandse geschiedenis aan.

Hoe kunnen leerkrachten in Zeeland werken met de Canon in hun lespraktijk? Op welke manier kunnen provinciale en regionale vertalingen van de Canon het onderwijs verlevendigen? Het programma van deze middag informeert leerkrachten van basis- en voortgezet onderwijs én de culturele instellingen op een creatieve en inspirerende manier over talrijke mogelijkheden daartoe. Ook de Zeeuwse vertaling van de landelijke Canon in zes ‘Vensters op Zeeuws Erfgoed’ in de Erfgoedmobiel wordt die dag gepresenteerd.

De Erfgoedmobiel is de verrijdbare tentoonstellingsruimte van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

Het Canonkaravaanevenement / Zeeuwse Onderwijsdag Cultuureducatie op woensdag 4 juni begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Meer informatie over de dag en de workshops kunt u vinden op www.scoopzld.nl.
Provincie:
Tag(s):