maandag, 27. oktober 2008 - 10:16

CAO-Akkoord personeel tankstations

Groningen

BOVAG heeft na maanden onderhandelen met FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie een verantwoorde CAO voor tankstations kunnen afsluiten. De CAO heeft een looptijd van 1 februari 2008 tot 30 november 2009.

CAO-partijen hebben afgesproken om de komende tijd fors te investeren in maatregelen die de sector nog aantrekkelijker maken voor personeel. Werknemers krijgen op 1 november 2008 een loonsverhoging van 3%. Daar komt op 1 juli 2009 nog eens 2,5% bij. Voorts is afgesproken dat er in maart 2009 eenmalige uitkering van 200 euro wordt gegeven.
CAO-partijen hebben ook afgesproken extra aandacht te geven aan opleidingen en veiligheid. Voor opleidingen komt er een half miljoen euro extra beschikbaar en eenzelfde bedrag zal worden besteed aan veiligheidbevorderende maatregelen op tankstations.

BOVAG-onderhandelaar Jos Kleiboer is verheugd dat de lange onderhandelingsperiode tot een goed einde is gebracht: 'We hebben een verantwoorde loonsverhoging afgesproken, die past bij de economische realiteit van de tankstationsector. Deze sector staat er anders voor dan de rest van de bedrijven in de mobiliteitsbranche, vandaar dat we als BOVAG van meet af aan hebben ingezet op aparte afspraken voor tankstations. Dat heeft nu geresulteerd in een aangepaste loonstijging, een eigen loontabel en extra investeringen in opleidingen en veiligheid.'
Provincie:
Tag(s):