woensdag, 24. december 2008 - 18:51

Cao-lonen in 2008 gemiddeld met 3,2% toegenomen

Den Haag

De cao-lonen zijn in 2008 met gemiddeld 3,2 procent toegenomen. Het gaat om cao’s die voor het overgrote deel zijn afgesloten voor het Najaarsoverleg in oktober. Vorig jaar bedroeg de loonstijging 1,9 procent. De loonstijging varieert van gemiddeld 2,5 procent in de landbouw en visserij tot gemiddeld 3,7 procent in de overige dienstverlening.

Dit blijkt uit de Najaarsrapportage cao-afspraken 2008 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De cijfers over de lonen zijn voorlopig en gaan alleen over wijzigingen in het contractloon. Individuele loonsverhogingen als gevolg van promoties en periodieken zijn niet meegenomen. Definitieve cijfers over 2008 komen tegen de zomer van 2009 beschikbaar.

In vrijwel alle 115 onderzochte cao’s staan afspraken over scholing, scholingsverlof en beloningen voor een bredere inzetbaarheid van de werknemers. Een recht op of een plicht tot scholing zit in 57 cao’s. Daarnaast komen in 86 cao’s afspraken over ontwikkelingsplannen voor en bevatten 44 cao’s afspraken over van werk-naar-werktrajecten. De afspraken over scholing en het verbeteren van de inzetbaarheid van de werknemers gelden in principe voor alle werknemers in ondernemingen of binnen een bedrijfstak. Maatregelen specifiek voor jongeren en/of ouderen staan in 26 cao’s.
Categorie:
Tag(s):