maandag, 23. juni 2008 - 19:42

Cao zonder gaten voor kaasveredelaars

Groningen

"Dit is een cao zonder gaten", parafraseert onderhandelaar Leo Bons van CNV Zuivel een oude Uniekaasreclame. Daarmee doelend op het maandag gesloten principeakkoord over een tweejarige cao voor de Kaaspakhuizen. Voor zo'n 5.000 medewerkers dus, onder meer werkzaam bij Uniekaas, Campina, Friesland Foods en Vergeer.

Het akkoord, dat Bons positief zal voorleggen aan zijn leden, behelst een cao van 1 april 2008 tot aan 1 april 2010. Op 1 januari 2009 stijgen de lonen met 3,5 procent, op 1 januari 2010 met nog eens 3,25 procent. Werkgevers- en werknemersorganisaties willen in de cao-periode wel een studie starten naar verlenging van de werkweek. Die is nu vastgesteld op 36 uur. "Het huidige akkoord stemt mij tevreden. We hebben toch te maken met een sector waarin de concurrentie scherp is", becommentarieert Leo Bons het gesloten akkoord. Hij legt dit op korte termijn voor aan de leden van CNV Zuivel.
Provincie:
Tag(s):