woensdag, 30. januari 2008 - 9:48

CDA-fractie pleit voor Remmerden-brug

Rhenen

De CDA-fractie in Rhenen heeft in de raadsvergadering van 29 januari gepleit om de Rondweg-Oost om Veenendaal via Remmerden door te trekken naar de A15. Dit is volgens het CDA een lange termijnoplossing voor de oplossing van de verkeersoverlast in en om Rhenen.

Daarnaast wordt door deze weg de ingang van het Nationaal Park ‘De Utrechtse Heuvelrug’ beter bereikbaar wat een groei van het toerisme zal betekenen. Daarnaast zal de Rhenense economie ook zijn vruchten kunnen plukken door de betere ontsluiting van het bedrijventerrein Remmerden. Vrachtauto’s zijn niet meer genoodzaakt door de kernen van Elst en Rhenen te rijden.

Door deze weg aan te leggen, kan ter compensatie de Veenendaalsestraatweg worden teruggegeven aan de natuur. Daardoor vermindert per saldo de hoeveelheid flora en fauna niet.
De CDA-fractie heeft inmiddels gesproken met een aantal leden van Provinciale Staten die niet afwijzend staan tegenover het plan.
Provincie:
Tag(s):