woensdag, 2. april 2008 - 20:45

Celstraf geëist tegen dominee voor ontucht en kinderporno

Overberg

Dinsdag 2 april is de zaak behandeld tegen de 60-jarige dominee uit Overberg die ervan verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan ontucht en het maken en bezit van kinderporno. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt.

De man wordt verdacht van poging ontucht in de periode van augustus tot november 2007 met een meisje van vier jaar en van ontucht met twee kinderen van zeven en negen jaar. Daarnaast wordt hem ten laste gelegd in oktober 2007 in Kootwijk drie kinderpornografische afbeeldingen te hebben gemaakt van een zevenjarig meisje.

Ook zijn er 118 kinderpornografische afbeeldingen op zijn computer aangetroffen en wordt hij zodoende verdacht van bezit en het verspreiden hiervan in de periode oktober van 2002 tot december 2007. De officier benadrukte dat de kinderpornografische afbeeldingen die hijzelf had gemaakt, niet door hem zijn verspreid.

In zijn requisitoir bracht de officier van justitie naar voren dat de verdachte in zijn vertrouwenwekkende voorbeeldfunctie van dominee het vertrouwen van de kinderen en de ouders ernstig heeft geschaad.

Ook is hij de oorzaak van de maatschappelijke beroering die de zaak in Overberg maar ook elders in het land heeft gewekt. Daarnaast nam hij het de verdachte kwalijk dat hij de neiging heeft de verantwoordelijkheid bij anderen te leggen en de feiten te bagatelliseren, iets wat ook in de psychologische rapportages naar voren kwam.

‘De verdachte geeft er hiermee blijk van niet doordrongen te zijn van wat hij heeft gedaan en dat vind ik zorgelijk, ook al wordt de kans op herhaling als klein ingeschat’, aldus de officier.

Daarom eiste hij naast de gevangenisstraf ook een lange proeftijd van vijf jaar, verplicht reclasseringscontact en behandeling bij bijvoorbeeld De Waag. De Utrechtse rechtbank doet op 16 april uitspraak in deze zaak.
Provincie:
Tag(s):