woensdag, 16. juli 2008 - 18:46

Centra voor Jeugd en Gezin krijgen ondersteuning van provincie

Maastricht

De Provincie Limburg gaat de gemeenten die dat willen, ondersteunen bij de ontwikkeling van de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin. Daartoe hebben Gedeputeerde Staten een ondersteuningsaanbod vastgesteld.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten om vier plattelandsgemeenten extra te ondersteunen. Het gaat om de gemeenten Bergen, Helden, Maasgouw en Gulpen-Wittem. Deze gemeenten zijn in de provincie koploper bij de totstandkoming en inrichting van Centra voor Jeugd en Gezin, voorzover het de ‘kleinere’ gemeenten betreft. Met de totale ondersteuning is een bedrag van
€ 300.000,- gemoeid.
Provincie:
Tag(s):