maandag, 4. augustus 2008 - 17:56

Centralere coördinatie bij grensoverschijdende crisisbeheersing

Den Haag

Het ministerie van Binnelandsezaken heeft een onderzoek gedaan naar de grensoverschrijdende samenwerking op het gebeid van crisisbeheersing. Dit met als doel om een overzicht te krijgen hoe deze nu plaatsvinden en of deze samenwerking bijgeschaafd moet worden.

Hoofdconclusies van het onderzoek: Op dit moment is er vooral grensoverschrijdende samenwerking op brandweertaken en GHOR-taken. Op het gebied van gemeentelijke en politionele processen van rampenbestrijding is minder intensieve samenwerking. Met betrekking tot de gewenste situatie hebben alle respondenten aangegeven meer uniformering en coördinatie te willen. Als voordelen van uniformering en coördinatie worden genoemd: efficiëntie (wiel niet opnieuw uitvinden), duidelijkheid (o.a. voor buitenlandse partners) en het nationaal kunnen oplossen van knelpunten.

Alle respondenten zien een coördinerende rol weggelegd voor het ministerie van BZK. Wel wordt voldoende ruimte voor specifieke decentrale invulling als aandachtspunt genoemd.
Provincie:
Tag(s):