woensdag, 13. februari 2008 - 17:41

Centrum Almere Buiten krijgt blauwe zone

Almere

In het centrum van Almere Buiten wil de gemeente Almere een zogeheten ' blauwe zone' invoeren. Op een aantal parkeerplaatsen kunnen automobilisten alleen parkeren als ze gebruik maken van een parkeerschijf. De maximale parkeertijd is dan één uur.

De bouwwerkzaamheden van het centrum van Almere Buiten zijn gestart. Enkele parkeerterreinen zijn hierdoor opgebroken. Ondanks dat er tijdelijke parkeerlocaties zijn gerealiseerd, kan de parkeerdruk toenemen. De gemeente wil de parkeerplaatsen zoveel mogelijk beschikbaar houden voor de bewoners en het winkelend publiek. Ze wil forensen, die de hele dag hun auto dichtbij het station parkeren, weren.

Daarom is de gemeente van plan vanaf 31 maart ‘s morgens vroeg op een aantal parkeerlocaties in het centrum van Buiten een blauwe zone in te stellen. De blauwe zone met een maximale parkeerduur van 1 uur geldt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 9.30 uur. Dit betekent dat er dan alleen geparkeerd mag worden met een parkeerschijf.

De gemeente en de politie gaan actief in de blauwe zone handhaven. Dit betekent dat auto’s die in de ochtenduren in de blauwe zone staan zonder parkeerschijf of zonder ontheffing, bekeurd worden. Direct omwonende kunnen een ontheffing aanvragen. De betrokkenen zijn hierover reeds geïnformeerd.

Het gebied
De blauwe zone wordt ingesteld voor de parkeerterreinen:
• Het kerkplein aan de Staalstraat en parkeerterrein langs de Staalstraat t.h.v. de C1000
• Parkeerterrein tussen de busbaan en het Noordeinde t.h.v. Westeinde huisnummer 21 tot 25
• Parkeerterrein achter het Casino aan Achterom
• Parkeerterrein van het Lissabonhof
• Het parkeerterrein aan de Poolcirkelplein
• Het parkeerterrein aan de Sao Paulostraat
• Een deel van het parkeerterrein HEMA
• Het tijdelijke parkeerterrein op het Globeplein. Op donderdag is de markt op het Globeplein; er kan dan van 5.00 tot 17.00 uur niet geparkeerd worden en er is een wegsleepregeling van kracht.

Verkeersbesluit ter inzage
Het verkeersbesluit met bovengenoemde maatregel ligt van 8 februari tot 21 maart ter inzage bij het stadsdeelkantoor Almere Buiten en bij de infobalie van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze geven. Na de terinzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit en kan de maatregel worden uitgevoerd. De gemeente publiceert het definitieve besluit. Belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid bezwaar in te dienen.
Provincie:
Tag(s):