dinsdag, 18. maart 2008 - 18:42

Centrum Brunssum krijgt 'face-lift' van 230 miljoen euro

Brunssum

De gemeente Brunssum en woningcorporatie Weller investeren in de komende 15 jaar 230 miljoen euro in een nieuwe inrichting van het centrum van Brunssum. De centrale ambitie is het veranderen van het centrum van een nogal onsamenhangend stadsdeel in een aantrekkelijk en levendig centrumgebied (“Bruisend Brunssum�), zo meldt de gemeente Brunssum dinsdag.

In het Masterplan ‘Brunssum Centrum’ is het centrum ingericht in sfeerzones, die voor een heldere stedenbouwkundige opzet zorgen. Op donderdag 24 april 2008 organiseert de gemeente Brunssum een inspraakavond over deze plannen.

In februari 2006 besloot de gemeenteraad van Brunssum opdracht te geven voor een ontwikkelingsvisie voor het centrumgebied, gericht op het versterken van de leefbaarheid en vitaliteit. Nu nog zijn in Brunssum veel functies versnipperd – een betere samenhang zorgt voor een duidelijke ruimtelijke structuur waarin functies elkaar versterken. Het Masterplan brengt deze samenhang in het centrum van Brunssum. Het winkelen en parkeren concentreren zich in het winkelhart van Brunssum. Cultuur en uitgaan vinden elkaar op het Lindeplein, de nieuwe ‘woonkamer’ van Brunssum. Het Vijverpark krijgt een ‘tuin-functie’, in Kerkeveld komt een brede school (de ‘groene studeerkamer’), en op het Zorgplein, op de huidige Delta-locatie aan de Prins Hendriklaan, worden voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn geconcentreerd.
Provincie:
Tag(s):