donderdag, 12. juni 2008 - 13:14

Chauffeurs Oenema furieus om aanbesteding

Heerenveen

Een grootte colonne taxi’s en taxibusjes trok woensdagavond door Joure. De chauffeurs van J.H. Oenema B.V. uit Heerenveen zijn furieus op de gemeente Skarstelân. Deze gemeente heeft namelijk de gunning voor het leerlingen- en gymvervoer voor de komende 3 jaar aan een andere vervoerder gegeven, terwijl Oenema de laagste prijs bood. ‘Het is wel erg raar’, zegt Sarah Kniese-Schipper chauffeuse bij Oenema,’Oenema is goedkoper en rijdt deze ritten al minstens 20 jaar met grote tevredenheid.' En nu gaat de gunning naar een ander bedrijf omdat zij een hogere boeteclausule aanbieden.’

In de brief, die al binnen 2 dagen na bekendwording van gunning bij ouders en scholen in de bus lag, staat dat het werk aan de beste inschrijver gegund is. ‘Jarenlange inzet van onze medewerkers die hun werk altijd prima verricht hebben wordt hiermee ter discussie gesteld, onrechtvaardig! Waarom niet de bezwaarprocedure afgewacht?’, zegt Sarah duidelijk aangeslagen.

‘De aanbesteding zou volgens de criteria naar de economisch meest voordelige aanbieder gaan, mede de kwaliteit wordt zwaar gewogen. Het boetebeding, wat niet eerder inwerking treedt dan wanneer het werk niet uitgevoerd wordt conform overeenkomst, mag nooit leidend zijn in deze. Pas op basis van gelijke uitkomst van prijs en kwaliteit, dan kan boetebeding doorslaggevend zijn.’

‘Schijnbaar is bij het opstellen van criteria en de bijbehorende puntenverdeling hier niet voldoende rekening mee gehouden, gezien de wel heel opmerkelijke uitslag. Hiermee is het doel van prijs/kwaliteitsverhouding volledig voorbij geschoten, en het uitgangspunt van de gemeente tenietgedaan.’

De chauffeurs van J.H. Oenema zijn solidair met betrokken collega’s en hebben zeer veel moeite om dit gegeven klakkeloos te accepteren, juist omdat hierdoor vele arbeidsplaatsen verloren dreigen te gaan en het werk in het verleden altijd naar tevredenheid is geleverd. Reden genoeg voor de personeelsvereniging om woensdagavond een petitie in te overhandigen aan de gemeenteraad van de gemeente Skarstelân.

De gemeente kan volgens Sarah alsnog kiezen voor Oenema op basis van de feiten ten aanzien van prijs en kwaliteit, ‘Dit is immers uitgangspunt van aanbesteding.’
Provincie:
Tag(s):