maandag, 28. januari 2008 - 20:13

CHE breidt komende jaren uit met nieuwbouw

Ede

‘De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) gaat in de komende jaren uitbreiden door middel van nieuwbouw rond het bestaande gebouw aan de Oude Kerkweg te Ede’. Dit zei dr. C.P. Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de CHE, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de hogeschool op maandag 28 januari.

Tijdens de bijeenkomst die in congrescentrum De Reehorst te Ede werd gehouden, presenteerde Boele het Instellingsplan voor de komende vier jaar. Aansluitend op de toespraak, maakte de kersverse burgemeester van Ede, C. van der Knaap, bekend dat in het gebied rond de Zandlaan, nabij de CHE Onderwijscampus Ede wordt ontwikkeld. Zeven partijen die hiervoor samen gaan werken, tekenden hiertoe een intentieverklaring.

In zijn toespraak voor medewerkers en relaties van de CHE zette Boele de koers uit voor de hogeschool voor de komende vier jaar. Hierin kwamen de landelijke ontwikkelingen aan bod en de rol die de CHE als christelijke hogeschool wil spelen. ‘Het vorige instellingsplan 2004-2008 was ambitieus. Er is veel werk verzet, op alle niveaus binnen de CHE, en we hebben tal van dingen succesvol aangepakt. De goede weg is ingeslagen en we gaan met vertrouwen verder’, aldus Boele.

De komende jaren richt de CHE zich op actieve kennisontwikkeling in samenwerking met de beroepspraktijk. Daarnaast beoogt de CHE goed en prettig gehuisvest te zijn met uitstekende ict-voorzieningen. De hogeschool verwacht in 2012 namelijk 5000 studenten in Ede te huisvesten en daarom is de ontwikkeling van goede huisvesting en een plezierige omgeving onontbeerlijk. Verder zet de CHE in op de verankering in het onderwijs van de CHE-onderwijsvisie die in de achterliggende jaren is ontwikkeld. De kernwoorden relatie, inhoud en verantwoordelijk blijven in alle (onderwijs-)activiteiten centraal staan.

Boele maakte een aantal primeurs bekend. Boele: ‘Alle opleidingseenheden, zes in getal, krijgen in de komende jaren een eigen lector. De CHE wordt founding father van Protestant.nl en er wordt € 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek door CHE-docenten.

De eerste stap naar een prettige huisvesting is deze nieuwjaars-bijeenkomst gezet. Burgemeester Van der Knaap van de gemeente Ede kondigde de plannen aan voor het gebied rondom de CHE. De gemeente Ede, verschillende scholen, waaronder de CHE, ROC/A12, Het Streek, PTC+, en organisaties die betrokken zijn bij studentenhuisvesting, Idealis en Woonstede zetten hun handtekening onder de intentieverklaring om samen te werken aan een nieuwe onderwijscampus in Ede.
Provincie:
Tag(s):