woensdag, 30. januari 2008 - 11:30

Chemelot krijgt keuringsstation voor gasflessen

Geleen

Cymaco kiest Chemelot te Geleen als vestigingslocatie van een keuringsstation van gasflessen. Het betreft hier het herkeuren en behandelen van acetyleenflessen, dat tot nu toe in het Belgische Willebroek gebeurde. Met een keuringsstation op Chemelot verwacht Cymaco besparingen te realiseren op het gebied van logistieke kosten alsmede een aanzienlijke reductie van de behandelingstijd.

Voortaan worden deze gasflessen gekeurd in de directe nabijheid van de leverancier van acetyleen, SABIC. Tot nu toe brengt dit keuren veel logistieke bewegingen met zich mee. Vóór de keuring in Willebroek moeten de gasflessen namelijk eerst naar Geleen worden vervoerd, waar het
restgas wordt verwijderd. Na de keuring moeten ze opnieuw naar Geleen, nu voor het vullen met acetyleen. Dit betekent veel transport en lange verwerkingstijden.

Acetyleen, dat vooral wordt gebruikt voor las- en snijwerkzaamheden in de metaalindustrie, is bijzonder brandbaar. Daarom worden gasresten op het vulstation op Chemelot uit de te keuren flessen verwijderd en wordt in het te bouwen keuringsstation aangepaste apparatuur gebruikt.

Het nieuwe keuringsstation is ingericht voor de behandeling van zo’n 70.000 acetyleenflessen per jaar in de beginfase en levert op Chemelot voor circa vijftien medewerkers nieuwe werkgelegenheid op. Het management streeft ernaar om het keuringsstation uiterlijk in maart 2008 operationeel te hebben.
Provincie:
Tag(s):