maandag, 19. mei 2008 - 8:43

ChristenUnie gaat geen checklist maken voor vertegenwoordigers

Den Haag

De ChristenUnie maakt geen checklist met `uitsluitingsgronden' voor politieke vertegenwoordigers. Dat stelt het landelijk bestuur voor, in lijn met het advies van de Commissie Representatie. De levenswijze van ChristenUnie-politici is van belang voor hun politieke geloofwaardigheid en is daarom onderwerp van selectie- en supervisiegesprekken.

Maar dat gebeurt op een christelijke manier: `Niet centraal stellen wat niet mag, maar vertrekken vanuit het uitgangspunt dat vertegenwoordigers van de ChristenUnie te allen tijde aanspreekbaar zijn op de Bijbel als het Woord van God'.

De commissie kreeg twee vragen mee: 1. of alle commotie aanleiding gaf om de geagendeerde Gedragscode te herzien; 2. wat eigenlijk de argumenten zijn op basis waarvan de ChristenUnie over het gedrag van haar politici mag oordelen, en hoever de partij daarin mag gaan.

De commissie stelt dat een partij zich een oordeel mag vormen over het gedrag van haar vertegenwoordigers, omdat en voor zover dat relevant is voor het uitdragen van haar politieke overtuiging. Ieder partij doet dat. Maar daarvoor moet de partij geen register van `onacceptabele gedragingen' opstellen, en zeker niet één bepaalde kwestie eruit pikken.
Provincie:
Tag(s):