maandag, 15. september 2008 - 17:07

ChristenUnie wil CdK als voorzitter Veiligheidsregio Groningen

Groningen

De Statenfractie van ChristenUnie Groningen dient tijdens de behandeling van de provinciebegroting 2009 op woensdag 17 september een motie in waarin Gedeputeerde Staten wordt verzocht aan de minister van Binnenlandse Zaken de wens over te brengen om de commissaris van de koningin aan te wijzen als voorzitter van de nieuw te vormen Veiligheidsregio Groningen.

De fractie is het niet eens met de minister die burgemeesters/korpsbeheerders wil aanwijzen als voorzitter. De Statenfractie van de ChristenUnie gaat uit van het feit dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de ene en de andere regio en vindt daarom dat er maatwerk nodig is. De regio Groningen is de regio Rijnmond niet. De ChristenUnie-Statenfractie wenst dat de commissaris van de koningin, die ook op dit moment de functie van crisismanager vervult en wat naar de mening van de ChristenUnie goed bevalt, onafhankelijk voorzitter wordt van de Veiligheidsregio Groningen.

De fractie is van mening dat de constructie van de minister geen recht doet aan de wijze waarop het openbaar bestuur in Nederland is vormgegeven, dat een burgemeester / korpsbeheerder in een machtspositie kan komen te staan ten opzichte van zijn collega-burgemeesters, dat de korpsbeheerder in een ongewenste belangentegenstelling verzeild kan raken tussen lokale en intergemeentelijke belangen en dat het afleggen van politieke verantwoordelijkheid door de burgemeester / korpsbeheerder in de gemeenteraad een complexe situatie kan veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):