donderdag, 7. februari 2008 - 9:26

Citotoets op 12, 13 en 14 februari

Groningen

Net als voorgaande jaren neemt 85 procent van de basisscholen op 12, 13 en 14 februari de Citotoets af. Op zo’n 6.300 scholen maken ongeveer 154.000 achtste groepers de toets, die officieel Eindtoets Basisonderwijs heet. In de week van 3 maart ontvangen scholen de resultaten.

De Citotoets bestaat uit 200 meerkeuzevragen op het gebied van de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. Bijna 90% van de deelnemende scholen maakt ook het facultatieve onderdeel Wereldoriëntatie, dat uit 90 opgaven bestaat. Juist omdat de toets zich vooral richt op basisvaardigheden is extra voorbereiding, anders dan kennismaking met de toets en het type vragen, niet nodig.

In 2008 kan naast de Niveautoets ook de NiveautoetsPlus worden afgenomen. De NiveautoetsPlus is een uitbreiding van de Niveautoets. De Niveautoets is een digitale editie van de Citotoets bestemd voor leerlingen met een grote leerachterstand. Deze leerlingen komen vrijwel zeker in aanmerking voor het praktijk- of het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo en pro).
Provincie:
Tag(s):