dinsdag, 15. januari 2008 - 19:11

Civiel-militaire samenwerking in Noord-Brabant

Den Bosch

Voor het eerst beoefenden provincie, gemeenten, waterschappen en hulpdiensten maandag en dinsdag de nauwe samenwerking met Defensie bij de bestrijding van rampen en calamiteiten. De oefening, Civil Rhino, vond plaats in de noodbestuurspost onder het provinciehuis van Noord-Brabant.

Civil Rhino is een voortvloeisel van de afspraak tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie om permanent militaire capaciteit beschikbaar te houden voor de bestrijding van rampen en incidenten.

Een brigadestaf die in een hoogwaterscenario grootschalige evacuaties kan voorbereiden en coördineren is daarvan onderdeel. Onder het gezag van de burgerlijke autoriteit moet deze militaire staf nauw samenwerken met de civiele instanties.

Doel van de oefening was kennismaking met elkaars kwaliteiten en werkwijzen
Provincie:
Tag(s):