dinsdag, 14. oktober 2008 - 23:30

Cliënten geven 8,8 voor hulp bij huishouden

Urk

Dit blijkt uit een onderzoek van SGBO. Cliënten zijn goed te spreken over uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De gemeente Urk voerde het onderzoek uit omdat burgers een centrale positie hebben in de uitvoering van de wet. Ook moeten burgers intensief geraadpleegd worden bij de vormgeving van het Wmo-beleid.

Onderzoeksbureau SGBO heeft onderzoek gedaan naar de tevredenheid van cliënten en aanvragers van hulp bij het huishouden en gehandicaptenvoorzieningen.

Uit alle aanvragen is een steekproef getrokken. Aan deze groep is een reeks vragen voorgelegd over de toegang tot de ondersteuning, de hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en participatie.

Toegang tot ondersteuning
Respondenten op Urk geven gemiddeld een 7,9 voor de aanvraagprocedure. Wat de toegang tot de zorg betreft zijn de cliënten het meest tevreden over de “tijd voor aanvraag� (96 procent).

Hulp bij het huishouden
Clienten uit Urk geven gemiddeld een 8,8 voor de hulp bij het huishouden. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 8,1. Over de keuze mogelijkheden tussen aanbieders is 93 procent tevreden. Wat betreft de organisatie van de hulp bij het huishouden is men het meest tevreden over de telefonische bereikbaarheid (100 procent). Vervanging bij ziekte en verlof scoort 84 procent.

Hulpmiddelen
Het gemiddelde rapportcijfer voor hulpmiddelen (zoals rolstoelen, scootermobielen en woovoorzieningen) is op Urk een 7,9. Het landelijke gemiddelde ligt op 7,2. De clienten zijn 100 procent te spreken over de scootermobiel en 76 procent is positief over de verhuiskostenvergoeding.

WMO-raad
In totaal geeft 43 procent van de cliënten op Urk aan wel eens van de WMO-raad te hebben gehoord. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde van 34 procent. Van de respondenten die bekend zijn met de WMO-raad is 84 procent tevreden over de mate waarin de raad opkomt voor het belang van de cliënten.

Resultaten
Voor de meeste cliënten voldoet de ondersteuning aan de verwachtingen (97 procent). Ook zijn de cliënten positief over de mate waarin ondersteuning helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij (94 procent).

Het onderzoek is tussen januari en april 2008 uitgevoerd. In totaal hebben 292 aan het onderzoek mee gedaan. Omdat gebruik gemaakt is van een standaard vragenlijst kunnen de resultaten tussen gemeenten onderling worden vergeleken.
Provincie:
Tag(s):