dinsdag, 20. mei 2008 - 11:53

CNV tevreden met plannen NS

Utrecht

'De plannen van NS tot 2015 stemmen mij content. Ik herken er veel in van de wensen die wij als vakbond hebben neergelegd in de afgelopen maanden en zelfs jaren.' Bestuurder Jerry Piqué van CNV Spoorwegen bereikte maandagavond, in samenwerking met de ondernemingsraad, een akkoord met NS over de aanpak van het bedrijf om tot een stabiel bedrijf te komen in 2015.

'NS geeft de conducteurs en hoofdconducteurs weer een hoofdrol. Dit keer in principe met alle vereisten die daarbij horen. Het biedt deze mensen weer de ruimte om hun vak naar behoren - en goed toegerust - uit te voeren", zo stelt Piqué, die in dat verband van een inhaalslag rept. "Hiervan profiteert ook de reiziger.'

NS wil namelijk uiterlijk 1 januari 2009, met een uitloop naar 1 mei, 2.500 hoofdconducteurs aan de slag hebben. Dat is een toename van nog eens 400. Deze worden bijgestaan door conducteurs; het spoorbedrijf herstelt deze functie in ere. Deze functies worden opengesteld voor NS'ers uit andere spoordisciplines die de wens hebben om 'op de trein' te komen.
Piqué is ingenomen met het nu geformaliseerde beleid dat op negentien stations bijstandteams komen van hoofdconducteurs/bijzonder opsporingsambtenaren (boa) met een zogenaamde geweldbevoegdheid.
Provincie:
Tag(s):