dinsdag, 4. maart 2008 - 9:35

CO2-emissies voor nieuwe personenauto’s

Brussel

De milieuministers van de Europese Unie zijn het eens met het voorstel van de Europese Commissie om de CO2-emissies van personenauto’s terug te dringen. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s mag in 2012 maximaal 130 gram per kilometer zijn.

Dit zal worden vastgelegd in een verordening, waarin eisen worden gesteld aan autofabrikanten. Het toepassen van zuinige motortechnologie moet leiden tot maximaal gemiddeld 130 gram per kilometer; een extra 10 gram verlaging per kilometer moet komen van aanvullende maatregelen als zuiniger airco’s, lagere rolweerstand en het gebruik van biobrandstoffen.

Er komt een systeem van gedifferentieerde normen. De norm verschilt per autofabrikant, maar fabrikanten van grotere auto’s moeten een grotere procentuele CO2 reductie-inspanning leveren. Door het op deze manier verdelen van de lasten over zware en lichte auto’s wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ toegepast, iets waar Nederland binnen de EU altijd op heeft aangedrongen.

Nederland heeft daarnaast gepleit voor het stellen van lange termijndoelen, omdat ook na 2012 verdergaande CO2-reducties nodig zijn en het ook voor de industrie duidelijk moet zijn welke eisen er in een later stadium gesteld gaan worden. Minister Cramer van Milieu pleitte in dit verband voor het opnemen van tussendoelstellingen in 2014 en in 2017 om in 2020 uit te komen op een doelstelling van gemiddeld maximaal 80 gram per kilometer.

De Raad zal in de komende maanden dit akkoord op hoofdlijnen uitwerken en zich buigen over het boete-regime dat van toepassing is op fabrikanten die hun verplichtingen niet nakomen.

Ook het Europees Parlement zal zich de komende tijd buigen over dit voorstel voor wetgeving.
Categorie:
Tag(s):