donderdag, 20. maart 2008 - 20:55

Coevorden beëindigd overeenkomst met exploitant Swaneburg

Coevorden

De gemeente Coevorden en zwembadexploitant ZIB Coevorden BV zijn overeengekomen dat de exploitatieovereenkomst voor zwembad De Swaneburg in Coevorden in goed overleg wordt beëindigd. Met de exploitant wordt een schikking getroffen. Aanleiding daarvoor zijn de aanhoudende problemen op het gebied van onderhoud, hygiëne en kwaliteit van het zwembad.

In een gesprek deze week tussen de gemeente Coevorden en de zwembadexploitant heeft de gemeente kenbaar gemaakt het contract te willen beëindigen. De gemeente stelt op korte termijn een interim-manager aan en gaat op zoek naar een nieuwe exploitant. Het personeel komt tijdelijk in dienst bij de gemeente Coevorden. Voor de gemeente staat voorop dat het sportcomplex open blijft voor de gebruikers.

Een goed zwembad dat aan alle veiligheidseisen voldoet is een basisvoorziening voor de stad, vindt de gemeente Coevorden. In de afgelopen periode heeft de gemeente Coevorden alle mogelijke inspanningen gepleegd om de problemen in De Swaneburg op te lossen met als inzet om het zwembad open te houden. Met ZIB Coevorden BV zijn nu afspraken gemaakt over de wederzijdse beëindiging van de overeenkomst voor De Swaneburg. De nadere afspraken en voorwaarden hiervoor worden binnenkort besproken in een vervolggesprek.

De problemen met het sportcomplex De Swaneburg zijn ongeveer een jaar geleden begonnen. Na klachten van gebruikers en een technische storing is het bad enkele momenten gesloten geweest. In september 2007 legde Provincie Drenthe de exploitant een dwangsom op omdat tijdens diverse controles bleek dat het zwembad niet aan de wettelijke voorschiften voldeed.
Provincie:
Tag(s):