dinsdag, 18. maart 2008 - 21:03

Coevorden koopt leer/werkplekken in bij supermarkt

Coevorden

De gemeente Coevorden heeft vijf leer/werkplekken ingekocht bij supermarkt Attent Gritter in Geesbrug. Domesta heeft het gebouw gekocht van de familie Gritter en DOA Support huurt het pand vanaf 1 april. De leer/werkplekken zijn bestemd voor mensen met een WWB-uitkering die extra hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een baan. Door de leer/werkplekken doen ze werkervaring op en blijft de supermarkt behouden voor Geesbrug.

De gemeente heeft de leer/werkplekken voor een jaar ingekocht. Als het leer/werkproject goed verloopt, wordt die periode mogelijk verlengd. De mensen die op de leer/werkplekken worden ingezet, verrichten onder toezicht van een bedrijfsleider werkzaamheden als vakken vullen, het prijzen van producten en kassawerkzaamheden. Als de werknemers goed presteren, kunnen ze uitstromen naar een reguliere baan en wordt hun plek ingenomen door iemand anders met een WWB-uitkering.

De familie Gritter stopt per 1 april met de supermarkt. Voor de leefbaarheid van Geesbrug was het van groot belang dat de supermarkt bleef bestaan. Naast de producten die er te koop zijn, fungeert de supermarkt als ontmoetingsplek en kunnen dorpsbewoners er pinnen en hun post brengen. Door mensen met een WWB-uitkering in te zetten, blijft de supermarkt behouden voor het dorp.
Provincie:
Tag(s):