woensdag, 16. juli 2008 - 18:33

Coffeeshop Checkpoint voorlopig gesloten

Terneuzen

Coffeeshop Checkpoint blijft voorlopig gesloten.De al aangekondigde bestuursrechtelijke sluiting van een half jaar start aanstaande maandag 21 juli en loopt tot en met dinsdag 20 januari 2009, zo besluit burgemeester Lonink van Terneuzen.

Het besluit is het directe gevolg van de eerste inval door justitie op 1 juni 2007 waarbij een overtreding van de gedoogde hoeveelheid handelsvoorraad werd geconstateerd. Aan het besluit ging een procedure vooraf. Naar aanleiding van het zogenoemde voorgenomen besluit, dat op 16 mei bekend werd gemaakt, werden vijf zogeheten zienswijzen ingediend. Deze gaven geen aanleiding af te wijken van het voornemen.

De sanctie is, geheel conform het Damoclesbeleid, zes maanden sluiting. Belanghebbenden, waaronder Checkpoint zelf, hebben nu zes weken de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen. Het besluit geldt voor de coffeeshop niveau Westkolkstraat en de kelder.

Het café boven de coffeeshop werd eind juni heropend onder de naam Den Engel, ook het restaurant hoeft niet gesloten te blijven.Overigens valt de overlast door bijvoorbeeld illegale straathandel momenteel erg mee. De bezoekersstroom van Checkpoint is als het ware ‘verdampt’. Overlast is per saldo nu veel minder dan tijdens het open zijn van Checkpoint. Politie en justitie hebben verzekerd tegen illegale handel adequaat te zullen optreden.

Over enkele maanden zal de burgemeester een standpunt innemen over de bestuursrechtelijke consequenties van de tweede inval op 20 mei jongstleden, waarbij wederom een overtreding van de gedoogde hoeveelheid voorraad werd geconstateerd.
Provincie:
Tag(s):