donderdag, 14. februari 2008 - 13:19

Coffeeshop Tsjakka op last van rechter weer open

Den Helder

De sluiting van Coffeeshop Tsjakka in Den Helder is door rechtbank in stand gehouden maar de sluitingstermijn is teruggebracht tot een maand. Dit betekent dat met onmiddellijke ingang de coffeeshop weer open kan.

Dat is de uitkomst van een schikkingsvoorstel dat de bestuursrechter de gemeente Den Helder en de coffeeshop heeft gedaan. Aanleiding voor de sluiting van coffeeshop was voor de gemeente de verkoop van softdrugs aan minderjarigen. Met de gemeente was ook de voorzieningenrechter van mening dat de verkoop van softdrugs aan minderjarigen niet ongestraft kon blijven.

Meerdere keren is bij controle door de politie gebleken dat een minderjarige aanwezig was in coffeeshop Tsjakka. Een minderjarige verklaarde zelf tegenover de politie in Tsjakka meerdere malen softdrugs te hebben gekocht.

Dit was voor de burgemeester aanleiding op 11 januari 2008 te besluiten om op grond van de APV de exploitatievergunning van de coffeeshop in te trekken voor een periode van vier maanden. Het is immers verboden in coffeeshops softdrugs te verkopen aan minderjarigen.

De coffeeshopexploitant heeft tegen het besluit van de burgemeester bezwaar gemaakt en tegelijkertijd bij de rechtbank een verzoek ingediend om de sluiting op te schorten om, in afwachting van een besluit op dit bezwaarschrift, weer open te mogen.

De voorlopige voorzieningenrechter heeft in de zaak een schikkingsvoorstel gedaan wat door beide partijen is geaccepteerd. De sluiting is hiermee beperkt tot een maand.

Dit betekent dat de gemeente met onmiddellijke ingang de sluiting opheft en de coffeeshop alle lopende procedures intrekt.
Provincie:
Tag(s):