donderdag, 27. november 2008 - 16:58

'Coffeeshophouder wordt wietproducent'

Tilburg

De gemeente Tilburg heeft zich met een brief aan minister Klink (volksgezondheid) aangemeld voor een proef met regulering van de ´achterdeur´ van coffeeshops. Vooralsnog gaat de gemeente uit van een exploitatiemaatschappij die productie van hennep en levering aan coffeeshops op een gereguleerde manier organiseert. Doel is om
criminaliteit en overlast te verminderen die nu gepaard gaat met ondergrondse kweek en distributie van hennep.

Naar aanleiding van de recente wiettop heeft Burgemeester Ruud Vreeman de gemeenteraad van Tilburg toegezegd om het toenmalige Tilburgse initiatief opnieuw leven in te blazen.

Concreet wil Tilburg het voorstel van wijlen Johan Stekelenburg uit 2000 aanpassen aan de eisen van deze tijd. Het betreft een controleerbaar systeem waarbij de voordeurregels voor de Tilburgse coffeeshops onverkort van kracht blijven. Op grond van de eerdere onderzoeken door politie en Openbaar Ministerie ter voorbereiding van het plan van 2000, geeft de gemeente vooralsnog de voorkeur aan een systeem waarbij de lokale coffeeshophouders zelf een productiebedrijf exploiteren.

Hierbij gaat de gemeente ervan uit dat gezien de handhaafbaarheid er plek is voor circa 3 van dergelijke bedrijven. De exploitanten zullen aan strenge eisen moeten voldoen om invloeden uit de criminaliteit te voorkomen.

Tilburg start op korte termijn een werkgroep op om de proef verder voor te bereiden. Als deelnemers zoekt ze leden uit de hoek van politie, Openbaar Ministerie, Novadic-Kentron en de Belastingdienst. Daarnaast stelt ze voor om te komen tot een landelijke stuurgroep bestaande uit het Ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Justitie als ook het Trimbosinstituut, het WODC en de Landbouw Universiteit Wageningen.
Provincie:
Tag(s):