woensdag, 2. januari 2008 - 8:33

Cohen: 'Kinderen eerst'

Amsterdam

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen heeft zich in zijn nieuwjaarstoespraak uitgesproken over een welvarend Amsterdam waarin helaas niet alles goed gaat.

Vooral op het gebied van Amsterdamse jongeren moet er nog veel gebeuren. De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Job Cohen werd in het Concertgebouw in Amsterdam op Nieuwjaarsdag uitgesproken. Behalve de onderwerpen cultuur en culturele gebouwen kwam ook de vooruitgang van de stad aan bod.

Op het gebied van de infrastructuur gaat het goed met de stad. De burgemeester blikte even vooruit naar de evenementen die 2008 zullen plaatshebben in de stad waaronder de Nationaal Special Olympics. De burgmeester deelde zijn zorgen met de toehoorders over de ontwikkeling van sommige Amsterdamse jongeren die dagelijks ellende in de stad veroorzaken.

Hoewel de raad heeft besloten het centrale thema: 'kinderen eerst' uit te dragen blijkt dat op sommige punten lastig tot uitvoer te brengen. De burgemeester zegt: 'Tegelijkertijd zien we hoe hardnekkig de problemen zijn. We slagen er nog onvoldoende in om ze werkelijk tot een oplossing te brengen.'

Het is niet alleen met geld op te lossen maar de instanties moeten meer samenwerken en zo op een andere manier het probleem aanpakken. De burgemeester sloot zijn toespraak af door te laten weten dat Amsterdam in 2008 een gastvrije stad wil zijn en dat wil uitdragen naar iedereen.
Provincie:
Tag(s):