donderdag, 24. januari 2008 - 21:08

College besluit tot afwijzing plan voor bebouwing Kasteelterrein

Almere

Het college wijst het plan af dat de eigenaren van het langs de A6 gelegen kasteel Almere eind 2007 hebben ingediend voor de afbouw ervan. Het kasteel zou daarbij een trouwfunctie krijgen met bijbehorende voorzieningen (o.a. restaurant en gelegenheid voor feesten). Ook gaat het plan uit van bebouwing op het terrein rondom het kasteel, zoals (zorg)woningen, kleinschalige detailhandel en diverse voorzieningen (waaronder recreatie en horeca).

Het college is van mening dat de voorgestelde intensieve bebouwing op het kasteelterrein in strijd is met de gewenste uitstraling van het terrein. Het bestaande bestemmingsplan voor het kasteel gaat uit van een groene, open en landschappelijke uitstraling van het gebied.

Het college heeft om deze reden besloten het ingediende plan af te wijzen. De eigenaren van het kasteel zal worden gevraagd om een nieuw plan te ontwikkelen voor de afbouw van het kasteel, dat beter past bij de voorgenomen gebiedskwaliteit zoals vastgelegd in het bestaande bestemmingsplan.`
Provincie:
Tag(s):