donderdag, 3. april 2008 - 11:48

College besluit tot uitvoer Centrumplan Ter Apel

Ter Apel

Het college heeft afgelopen dinsdag besloten tot uitvoering van het Centrumplan Ter Apel. Het betreft het gedeelte van de Hoofdstraat, Nederveen Cappelstraat en Marktplein. De huidige infrastructuur is toe aan groot onderhoud of vernieuwing.

Doel van de maatregelen is om het centrum van Ter Apel kwalitatief meer uitstraling te geven en aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek, winkeliers en bewoners. Daarnaast is ook de verkeersveiligheid een belangrijk item.

Het college stelt de raad voor om de parkeercapaciteit aan de kanaalzijde te vergroten, waardoor er geen parkeerruimte hoeft te worden aangelegd aan de gevelzijde. Het trottoir wordt twee meter breder, de huidige wegbreedte blijft zoals die is. Verder stelt het college voor om een verbinding te realiseren van de Heemker Akkerstraat naar de Marktstraat en parkeervoorzieningen te maken aan de zuidzijde van het Marktplein.

De weekmarkt wordt verplaatst naar de noordzijde van het Marktplein. De Nederveen Cappelstraat, gedeelte Markt – Heemker Akkerstraat wordt autovrij gemaakt en de St. Luciastraat, gedeelte Nederveen Cappelstraat-Marktstraat wordt afgesloten voor verkeer. Ook stelt het college voor om het openbaar groen rond het Marktplein en alle bomen aan de Hoofdstraat te vervangen door nieuwe aanplant van behoorlijke omvang (± 15 cm doorsnee, zes á zeven meter hoog).
Provincie:
Tag(s):