donderdag, 3. april 2008 - 15:49

College doet aanbesteding De Nijenoert over

Leek

Het college van B&W heeft besloten de aanbesteding van het nieuwbouwcomplex De Nijenoert gedeeltelijk over te doen. Het gevolg hiervan is dat de ingebruikname van het complex naar verwachting opschuift van de zomer 2009 naar eind 2009.

Het gebouw gaat onderdak bieden aan basisschool De Nijenoert, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en een gymzaal.
Voor het ontwerp en de bouw van De Nijenoert hebben 9 combinaties van architect en aannemer zich aangemeld. Daaruit zijn op basis van een vooraf vastgelegde beoordelingsmethodiek een vijftal combinaties geselecteerd die een uitgebreide offerte met een voorlopig ontwerp mogen indienen. In de voorselectie bestaat de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar.

Eén van de afgewezen combinaties heeft hiervan gebruik gemaakt. Uit nader onderzoek blijkt dat de bezwaren van deze combinatie gegrond zijn. De bezwaren hadden betrekking op het buiten de beoordeling laten van één onderdeel van de selectie en het uitnodigen van maximaal 5 in plaats van 6 aannemers. Hoewel hier duidelijke argumenten voor waren kan hierdoor de indruk worden gewekt dat de procedure niet voldoende transparant is verlopen.

Om de zorgvuldigheid te waarborgen en verdere vertraging te voorkomen is besloten alle 9 inschrijvingen opnieuw te beoordelen en daaruit vervolgens de 6 beste combinaties te selecteren.
Provincie:
Tag(s):