maandag, 7. juli 2008 - 13:57

College gaat akkoord met masterplan Atrium Kerkrade

Kerkrade

Op dinsdag 1 juli jongstleden is het college van de gemeente Kerkrade akkoord gegaan met het masterplan Atrium Kerkrade. Vandaag hebben wethouder Ralf Krewinkel als voorzitter van de gemeentelijke Stuurgroep Atrium Kerkrade en Eke Zijlstra, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Atrium MC een toelichting gegeven op de plannen rondom de herontwikkeling van het Atrium terrein in het centrum van Kerkrade.

In 2006 en 2007 hebben Atrium MC Parkstad en de gemeente Kerkrade gewerkt aan een masterplan dat voorziet in de herontwikkeling van het Atrium terrein. Het plan is gebaseerd op de uitkomsten van twee werkgroepen.

Het masterplan richt zich op twee onderdelen, namelijk de ontwikkeling van de zorgfuncties in en rondom Atrium Kerkrade en de kwalitatieve stedenbouwkundige herontwikkeling van het beeldbepalende Atrium terrein in het centrum. Tot de zorgontwikkelingen behoren onder andere een Health Care Campus, grensoverschrijdende zorgprojecten, een huisartsen gezondheidscentrum, de jeugdgezondheidszorg, reumazorg, de uitbouw van het bestaande bovenregionale dermatologische dagcentrum en dergelijke. Atrium en gemeente zullen samen optrekken bij alle ontwikkelingen.
Provincie:
Tag(s):