woensdag, 17. december 2008 - 23:56

College heeft overeenstemming over aankoop Rabobank

Oost Gelre

Onlangs heeft het college van B&W de onderhandelingen met de Rabobank afgerond over de aankoop van het gebouw aan de Raadhuisstraat in Lichtenvoorde. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 2.550.000,-.

Als de gemeenteraad van Oost Gelre hier mee instemt (raadsvergadering 29 januari) wordt het gebouw op 31 maart 2009 overgedragen aan de gemeente.

De aankoop vloeit voort uit het eerder door de raad genomen besluit over de centrale huisvesting van de gemeente Lichtenvoorde. Daarin is onder andere de aankoop van de Rabobank opgenomen.

De leveringsdatum van 31 maart 2009 heeft alles te maken met de mogelijke huisvesting van ISDOA in het Stadhuis in Groenlo. ISDOA staat voor Intergemeentelijke Sociale Dienst Oost Achterhoek. Als de verschillende gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten daarmee instemmen, is de huisvesting voorzien in oktober 2009.

Dat betekent dat het Stadhuis Groenlo vóór die tijd verbouwd moet worden. Immers in het kader van de centrale huisvesting van de gemeente Oost Gelre is afgesproken dat de raadsvergaderingen in het Stadhuis Groenlo gehouden worden. Daarvoor is een verbouwing noodzakelijk.

De Rabobank wordt direct na de overdracht geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting van de ongeveer 60 medewerkers die nu in Groenlo werken. De medewerkers van Groenlo zouden dan in mei 2009 over kunnen huizen. Overigens blijft ook de Rabobank zelf in het gebouw zitten. Na de overdracht huurt de Rabobank een gedeelte van het gebouw terug van de gemeente.

Er is inmiddels ook gesproken met de Rabobank over het huren van ruimte in het nieuw te bouwen gemeentehuis. Over de uitgangspunten hiervoor is inmiddels overeenstemming bereikt.

De Europese aanbesteding om tot de keus van een architect te komen loopt op dit moment. Er is enorm veel belangstelling voor. Circa 120 architecten hebben de selectieleidraad opgevraagd en dat is opmerkelijk veel. De aanmelding sluit 17 december. Daarna wordt een selectie gemaakt. Vijf architecten gaan door naar de 2e ronde, waar ze hun ideeën kunnen presenteren. Medio april 2009 wordt de definitieve keus gemaakt.
Provincie:
Tag(s):