woensdag, 25. juni 2008 - 19:04

College investeert 2,5 miljoen extra in cultuur

Groningen

Onder de naam Cultuurstad Groningen, gewoon bijzonder! presenteert het college van B&W van Groningen de nieuwe cultuurnota 2009-2012. Het versterken van de culturele basis, het cultuurbereik vergroten en het ondersteunen van jonge talenten. Dat is kort samengevat de culturele ambitie van het college voor de komende vier jaar. Hiermee volgen B&W grotendeels het advies van de Kunstraad op. Om deze ambitie te realiseren stellen B&W voor de komende periode een extra bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Het college investeert in o.a.Vera, Liga 68, Grand Theatre, het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het Grafisch Museum, het Haydn Jeugd Strijkorkest en Stichting Sign. Ook krijgen de festivals Noorderslag, Noorderzon, Noorderlicht en Jonge Harten meer subsidie om hun bedrijfsvoering te verbeteren. Dansgezelschap Club Guy & Roni krijgt met ingang van 2009 structureel subsidie. De structurele subsidie aan Pavlov en Grover Pop wordt op advies van de Kunstraad stopgezet.

Met De wijk als werkplaats wil de gemeente de samenwerking zoeken met andere partijen op cultureel gebied. Hiervoor is een budget van
€ 100.000 per jaar beschikbaar. Het landelijke Actieplan Cultuurbereik loopt eind dit jaar af. Daarvoor in de plaats stelt het rijk met ingang van 2009 het Programmafonds cultuur-participatie in. Amateurkunst en cultuureducatie zijn belangrijke speerpunten van dit fonds. Groningen krijgt op basis van inwoneraantal € 202.000 uit het Programmafonds en dat is € 60.000 meer dan in de huidige cultuurnotaperiode.

Over het geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor de Groningse landelijk gesubsidieerde instellingen komt pas met Prinsjesdag 2008 definitieve zekerheid. In augustus zal minister Plasterk afspraken maken met de verschillende landsdelen over de verdeling van de rijksmiddelen. Het Noorden heeft samen met de landsdelen Zuid en Oost een manifest aangeboden aan het Rijk met daarin een oproep voor een betere spreiding van rijksgelden over de regio’s.
Provincie:
Tag(s):