vrijdag, 27. juni 2008 - 19:59

College kiest voor alternatief met fietsbrug bij Dorkwerd

Groningen

Het college van B en W van de gemeente Groningen heeft zijn voorkeur uitgesproken over de vervanging van de bruggen bij Aduard en Dorkwerd. De voorkeur is het zogeheten alternatief D met een beweegbare fietsbrug bij Aduard en Dorkwerd en een nieuwe vaste hoge autobrug ertussen die via een rondweg langs het Aduarderdiep bij Nieuwklap ongelijkvloers aansluit op de N355.

In de stuurgroep Vervanging Bruggen Aduard Dorkwerd is geen overeenstemming bereikt over de aangereikte alternatieven. Mocht alternatief D, welke de duidelijke voorkeur van het college heeft, niet haalbaar blijken dan is er ook een keuze mogelijk voor een fietsbrug bij Dorkwerd en een beweegbare brug bij Aduard ter hoogte van het industrieterrein, conform de wens van de gemeente Zuidhorn. Dit wordt gekoppeld aan een hoogwaardige rondweg langs het Aduarderdiep die bij Nieuwklap ongelijkvloers aansluit op de N355.

Het college is van mening dat de vervanging van de bruggen absoluut niet mag leiden tot een toename van het verkeer op de Hogeweg. Bij een aantal gepresenteerde alternatieven bestaat het gevaar dat er meer doorgaand verkeer van de Hogeweg gebruik gaat maken.

De voorkeur van het college van B&W doet recht aan de leefbaarheidproblemen in zowel Dorkwerd/Reitdiepwijk als in Aduard. Binnen de stuurgroep Vervanging Bruggen Aduard Dorkwerd zijn verschillende standpunten ingenomen. De inspraakperiode begint met een inspraakavond op 25 augustus en duurt tot 19 september. De definitieve besluitvorming staat gepland op 10 december in de vergadering van Provinciale Staten.
Provincie:
Tag(s):