dinsdag, 29. april 2008 - 15:06

College Leek stelt kadernota burgerparticipatie vast

Leek

Het college van burgemeester en wethouders van Leek heeft de kadernota burgerparticipatie vastgesteld. Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van burgers bij het tot stand komen van beleid en bij de uitvoering van projecten.

De gemeente Leek betrekt burgers, ondernemers, belangenorganisaties, instellingen en partners nu al in allerlei vormen bij de tot stand koming van beleid en de uitvoering ervan, maar niet altijd even consequent. Door een overzicht van vormen van burgerparticipatie samen te stellen, kan een betere afweging plaatsvinden of en zo ja, in welke vorm burgerparticipatie kan worden ingezet.

Het toepassen van burgerparticipatie kent ook valkuilen. Als het wordt gebruikt voor een verkeerd onderwerp, op de verkeerde manier of op een verkeerd moment, kan burgerparticipatie erg nadelig uitpakken. Daarom is het belangrijk om direct vanaf het begin duidelijk te hebben of een onderwerp zich leent voor burgerparticipatie en wat de status is van adviezen die de bevolking aandraagt.
Provincie:
Tag(s):