vrijdag, 14. maart 2008 - 9:22

College stemt in met 'voorkeurstracé'

Bedum

Het college van b. en w. van Bedum kan zich vinden in het onlangs door Gedeputeerde Staten van Groningen gepresenteerde ‘voorkeurstracé’ voor de ontsluiting van Noord West Groningen. Wel plaatst het college de kanttekening dat de kern Onderdendam moet gevrijwaard blijven van nog meer vrachtverkeer door het centrum

Tevens wil het college de optie nadrukkelijk open houden om op termijn parallel aan de spoorlijn Sauwerd-Delfzijl een oost-westverbinding tussen de nieuw aan te leggen weg en de Eemshavenweg (N46) te realiseren. Die laatste verbinding zou noordelijk van de spoorlijn Groningen-Delfzijl moeten lopen en dient onder meer voor de ontsluiting van de vestiging van Friesland Foods in Bedum.

Voor de ontsluiting van het Marnegebied heeft de provincie, in samenspraak met de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum, een aantal mogelijkheden ontwikkeld en onderzocht. Uit die mogelijkheden is door GS een variant gekozen die voor een belangrijk deel langs de spoorlijn Groningen-Winsum loopt en die bij Noorderhogebrug aantakt op de Eemshavenweg.
Provincie:
Tag(s):