woensdag, 21. mei 2008 - 9:27

College voor regionalisering brandweer

Utrecht

Het college van Utrecht is voorstander van regionalisering van de brandweer, de brandweer wordt dan onderdeel van de VRU (Veiligheidsregio Utrecht). Het college legt de regionalisering voor aan de Utrechtse gemeenteraad, die daarover moet besluiten. Voorwaarden voor Utrecht zijn dat de kwaliteit van de brandweerzorg niet minder wordt en dat de kosten voor de gemeente gelijk blijven.

De lokale verantwoordelijkheid voor de brandweer blijft bij de gemeente liggen, VRU en gemeente maken prestatieafspraken over de diensten die de brandweer levert. Ook de andere 28 gemeenteraden in de regio zullen in de komende periode een besluit nemen over regionalisering van de brandweer. Volgens planning neemt vervolgens (het Algemeen Bestuur van de) VRU op 9 juli 2008 een definitief besluit over de ontwikkeling van één geregionaliseerde brandweerorganisatie.

De regionalisering van de brandweerorganisatie is bedoeld om de kwaliteit van de brandweerzorg en de rampenbestrijding/crisisbeheersing in de regio te verbeteren. De brandweer wordt door deze schaalvergroting effectiever, efficiënter en minder kwetsbaar. Ook ontstaat eenzelfde kwaliteitsniveau in de hele regio. Bij de reorganisatie wordt uitgegaan van het huidige aantal brandweerposten, inclusief het daar aanwezige uitrukpersoneel. Vrijwilligers blijven de basis van de brandweer, hun positie wordt versterkt.
Provincie:
Tag(s):