dinsdag, 29. januari 2008 - 23:37

College wil grens aan particuliere kamerverhuur

Dordrecht

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor in delen van Oud-Krispijn en het Reeland een grens te stellen aan particuliere kamerverhuur. In deze buurten, waar relatief veel kamerverhuur voorkomt, mag per straat maximaal 10% van de huizen kamergewijs worden verhuurd. Het college wil de leefbaarheid van wijken behouden en reageert hiermee op klachten van omwonenden.

In Oud-Krispijn wordt de particuliere kamerverhuur aan banden gelegd in het gebied tussen de straten Brouwersdijk, Bosboom-Toussaintstraat, Krispijnseweg en Van Baerlestraat, inclusief de randen van dit gebied. In Het Reeland gaat het om het gebied tussen en begrensd door de Celebesstraat, Sumatrastraat, Riouwstraat, Javastraat, Borneostraat en Bankastraat. Het college kan ook andere delen van de stad aanwijzen, wanneer daar een te grote concentratie van kamerverhuurwoningen dreigt te ontstaan.

Bij de 10%-regel wordt altijd naar beneden afgerond; zijn er in een straat 39 huizen, dan is er plek voor 3 kamerverhuurwoningen. De 10%-regel lijkt in navolging van andere steden waar deze wordt gehanteerd, voldoende om de leefbaarheid te waarborgen.

Dordrecht telt 171 panden waar particulieren kamers verhuren; voor 112 panden is de vereiste vergunning afgegeven. Kamerverhuur door particulieren komt in Dordrecht het meeste voor in gebieden met goedkopere koopwoningen. Deze panden staan doorgaans langere tijd te koop en worden uiteindelijk opgekocht door particulieren om kamers te verhuren. Het quoteringsbeleid moet concentratie en eventuele overlast daarvan, tegen gaan. De Woonvisie, een beleidskader voor wonen dat momenteel wordt herzien, zal ingaan op huisvesting van tijdelijke werknemers met name uit Midden- en Oost Europa.

Het quoteringsbeleid is verwoord in de beleidsnotitie Regulering Kamerverhuur. Deze notitie ligt met ingang van dinsdag 5 februari gedurende vier weken ter inzage in het Stadskantoor, aan de Spuiboulevard. Na deze reactietermijn legt het college het voorstel voor aan de gemeenteraad, die dan gevraagd wordt in te stemmen met een wijziging van de Huisvestingsverordening.
Provincie:
Tag(s):